ΟΘΟΝΕΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΗ

Παράδοση σε 4-10 εργάσιμες ημέρες
210,00 με Φ.Π.Α
Παράδοση από 15 έως 30 ημέρες
290,00 με Φ.Π.Α
Παράδοση από 15 έως 30 ημέρες
280,00

ΔΙΣΚΟΙ SSD

Παράδοση σε 4-10 εργάσιμες ημέρες
54,44 με Φ.Π.Α
Παράδοση σε 4-10 εργάσιμες ημέρες
55,06 με Φ.Π.Α
Παράδοση σε 4-10 εργάσιμες ημέρες
32,74 με Φ.Π.Α
Παράδοση σε 4-10 εργάσιμες ημέρες
56,30 με Φ.Π.Α
Παράδοση σε 4-10 εργάσιμες ημέρες
37,70 με Φ.Π.Α
Παράδοση σε 4-10 εργάσιμες ημέρες
37,08 με Φ.Π.Α
Παράδοση σε 4-10 εργάσιμες ημέρες
53,82 με Φ.Π.Α
Παράδοση σε 4-10 εργάσιμες ημέρες
143,84 με Φ.Π.Α

ΚΑΡΤΕΣ ΜΝΗΜΗΣ

Smartwatches

Παράδοση από 15 έως 30 ημέρες
513,00 με Φ.Π.Α
Παράδοση από 15 έως 30 ημέρες
60,00 με Φ.Π.Α
Παράδοση από 15 έως 30 ημέρες
60,00 με Φ.Π.Α
Παράδοση από 15 έως 30 ημέρες
138,00
Παράδοση από 15 έως 30 ημέρες
117,00
Παράδοση από 15 έως 30 ημέρες
300,00 με Φ.Π.Α
Παράδοση από 15 έως 30 ημέρες
376,00 με Φ.Π.Α
Παράδοση από 15 έως 30 ημέρες
461,00 με Φ.Π.Α

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ

Παράδοση σε 4-10 εργάσιμες ημέρες
250,48 με Φ.Π.Α
Παράδοση σε 4-10 εργάσιμες ημέρες
276,77 με Φ.Π.Α
Παράδοση σε 4-10 εργάσιμες ημέρες
320,54 με Φ.Π.Α
Παράδοση σε 4-10 εργάσιμες ημέρες
412,67 με Φ.Π.Α
Παράδοση σε 4-10 εργάσιμες ημέρες
295,49 με Φ.Π.Α
Παράδοση σε 4-10 εργάσιμες ημέρες
205,96 με Φ.Π.Α
Παράδοση σε 4-10 εργάσιμες ημέρες
195,92 με Φ.Π.Α
Παράδοση σε 4-10 εργάσιμες ημέρες
229,15 με Φ.Π.Α

PROJECTOR

GAMERS

Παράδοση σε 4-10 εργάσιμες ημέρες
69,90 με Φ.Π.Α
Παράδοση από 15 έως 30 ημέρες
47,24
Παράδοση από 15 έως 30 ημέρες
48,00
Παράδοση από 15 έως 30 ημέρες
61,50
Παράδοση από 15 έως 30 ημέρες
278,00