Πολιτική Απορρήτου

Όταν επισκέπτεστε την ιστοσελίδα μας και προβαίνετε σε αγορές προσωπικά δεδομένα συλλέγονται, υποβάλλονται σε επεξεργασία και χρησιμοποιούνται. Τα προσωπικά δεδομένα είναι πληροφορίες που μπορεί να αποδοθούν στο πρόσωπο σας. Αυτά περιλαμβάνουν, για παράδειγμα, πληροφορίες όπως το όνομα, τη διεύθυνση, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τον αριθμό τηλεφώνου. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια κάθε επίσκεψης στην ιστοσελίδα μας, περαιτέρω δεδομένα συλλέγονται αυτόματα για τεχνικούς λόγους, όπως η διεύθυνση IP, την οποία διαθέτει ο πάροχος πρόσβασης στο διαδίκτυο στον υπολογιστή σας για τη σύνδεση με το διαδίκτυο, ή πληροφορίες σχετικά με την ιστοσελίδα από την οποία επισκεφθήκατε την προσφορά μας, ή σε σχέση με το πρόγραμμα περιήγησης στο διαδίκτυο που χρησιμοποιείται από εσάς (τεχνικές πληροφορίες). Αυτές οι τεχνικές πληροφορίες μπορούν, σε μεμονωμένες περιπτώσεις, να συνιστούν δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα. Κατά γενικό κανόνα, χρησιμοποιούμε τεχνικά στοιχεία, ωστόσο, μόνο στο βαθμό που αυτό είναι αναγκαίο για τεχνικούς λόγους, για τη λειτουργία και την προστασία της ιστοσελίδας μας ενάντια στις επιθέσεις και την κατάχρηση, καθώς και σε ψευδώνυμη ή ανώνυμη μορφή για στατιστικούς σκοπούς.

Σε κάθε περίπτωση, χρησιμοποιούμε τα δεδομένα σας μόνο σύμφωνα με τις ισχύουσες νομικές διατάξεις και την παρούσα πολιτική απορρήτου, καθώς και με τη συγκατάθεσή σας, ανάλογα με την περίπτωση. Σε πολλές περιπτώσεις, δεδομένα επίσης χρησιμοποιούνται μόνο σε ψευδώνυμη ή ανώνυμη μορφή. Για τη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων, ζητάμε, ανάλογα με την περίπτωση, πληροφορίες επικοινωνίας όπως το όνομα, η διεύθυνση για την παράδοση και την τιμολόγηση, καθώς και πληροφορίες σχετικά με τη μέθοδο πληρωμής που εσείς έχετε επιλέξει. Οι πληροφορίες που δίδετε κατά τη σύναψη και εκτέλεση των συμβάσεων χρησιμοποιούνται από την εταιρεία μας, προκειμένου οι πελάτες να έχουν άμεση και ουσιαστική επικοινωνία με το κατάστημα, να λαμβάνουν απαντήσεις σε συγκεκριμένα ερωτήματα που θέτουν και τέλος να εξυπηρετούνται και να εκτελούνται οι παραγγελίες τους. Περαιτέρω, οι πληροφορίες που συλλέγει η εταιρεία μας μέσω της ιστοσελίδας έχουν ως σκοπό να μετρήσουν την επισκεψιμότητα της, να καθορίσουν τις απαιτήσεις των πελατών για περισσότερα προϊόντα και να διευκολύνουν στις συναλλαγές με την εταιρεία. Η εταιρεία μας δε διαβιβάζει σε οποιονδήποτε τρίτο τις ηλεκτρονικές διευθύνσεις, ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που αφορά τους χρήστες και πελάτες της παρά μόνο αν αυτό απαιτείται για την εκτέλεση της σύμβασης.


 

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΕΕ 2016/679
Αυτή η πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων (η “Πολιτική”) έχει δημιουργηθεί για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε τις πρακτικές και τις προϋποθέσεις με τις οποίες το techmaniac.gr συλλέγει, χρησιμοποιεί και αποθηκεύει τα προσωπικά σας δεδομένα (τα “Δεδομένα”).

Σε αυτό το έγγραφο θα βρείτε τα διάφορα Δεδομένα που μπορούμε να συλλέξουμε ή που μπορείτε να μας παρέχετε όταν έχετε πρόσβαση ή/και χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα https://www.techmaniac.gr (η “Ιστοσελίδα”), η “Ιστοσελίδα” αναφέρεται στην παραπάνω διεύθυνση URL.

Εάν κάποια από τις ρήτρες αυτής της Πολιτικής θα πρέπει να κηρυχθεί άκυρη ή αντίθετη προς τους κανονισμούς, η ρήτρα αυτή θα θεωρηθεί άκυρη, ωστόσο, αυτό δεν θα καταστήσει άκυρες άλλες ρήτρες αυτής της Πολιτικής.

Αυτή η Πολιτική ισχύει για τα δεδομένα που συλλέγονται:

– Στην ιστοσελίδα,

– Από την επικοινωνία σας με το techmaniac.gr μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή άλλου τύπου ηλεκτρονικής υπηρεσίας ανταλλαγής μηνυμάτων,

– Όταν δημιουργείτε έναν λογαριασμό χρήστη στην ιστοσελίδα,

– Όταν εγγραφείτε στο ενημερωτικό δελτίο της ιστοσελίδας (το “Ενημερωτικό Δελτίο”).

Δεν ισχύει για πληροφορίες που συλλέγονται από τρίτους ή μέσω διαδικτυακών τόπων που διαχειρίζονται οι τελευταίοι, συμπεριλαμβανομένων εφαρμογών και περιεχόμενο (συμπεριλαμβανομένων διαφημίσεων) που ανακατευθύνουν τους χρήστες στην ιστοσελίδα.

Διαβάστε προσεκτικά την Πολιτική για να κατανοήσετε με σαφήνεια τις πρακτικές μας σχετικά με την επεξεργασία των Δεδομένων σας. Λάβετε υπόψη σας ότι πρέπει να συμφωνήσετε με αυτήν την Πολιτική για να δείτε ή / και να χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας.

Εάν δεν συμφωνείτε, παρακαλούμε μην χρησιμοποιήσετε την ιστοσελίδα μας.

Είστε υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι όλα τα Δεδομένα που παρέχονται στο techmaniac.gr είναι πλήρη, σωστά και ενημερωμένα.


1. ΠΟΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΥΛΛΕΓΕΙ Η techmaniac.gr;

Ανάλογα με τη φύση και τον σκοπό της αλληλεπίδρασής σας με το techmaniac.gr (αγορά προϊόντος, δημιουργία λογαριασμού χρήστη ή/και επικοινωνίας μαζί μας μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή εφαρμογών γραπτών μηνυμάτων, εγγραφή σε Ενημερωτικό Δελτίο ή/και συμπλήρωση φόρμας επικοινωνίας ή/και επικοινωνία μαζί μας μέσω τηλεφώνου ), ενδέχεται να συλλέξουμε τα παρακάτω δεδομένα:

• Το email σας πρέπει να παρέχεται εάν επιθυμείτε να δημιουργήσετε ένα λογαριασμό χρήστη, να επικοινωνήσετε με το techmaniac.gr μέσα από τις φόρμες επικοινωνίας και/ή να λάβετε τα στοιχεία επικοινωνίας μας, τις ειδοποιήσεις και τα ενημερωτικά μας δελτία.

• Τα στοιχεία σχετικά με την ταυτότητά σας, όπως το φύλο σας, το όνομα, το επώνυμο, η κατηγορία χρήστη και το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ενδέχεται να απαιτούνται σε φόρμες συλλογής στοιχείων .

• Δεδομένα σχετικά με την περιήγηση: Δεδομένα σχετικά με την περιήγηση και χρήση της ιστοσελίδας, όπως: διεύθυνση IP, χρησιμοποιούμενο πρόγραμμα περιήγησης, διάρκεια περιήγησης, ιστορικό αναζήτησης, χρησιμοποιούμενο λειτουργικό σύστημα, γλώσσα και σελίδες στις οποίες περιηγείστε.

• Στοιχεία σχετικά με τις επισκέψεις σας στην ιστοσελίδα μας, συμπεριλαμβανομένων κινήσεων δεδομένων, αρχείων καταγραφής και άλλων δεδομένων ή πόρων επικοινωνίας που χρησιμοποιούνται από εσάς κατά την πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.

• Δεδομένα παραγγελιών: η ταχυδρομική σας διεύθυνση είναι υποχρεωτική για την σύνταξη τιμολογίων. Πρέπει να παρέχονται το όνομα και η διεύθυνσή σας για την αποστολή της παραγγελίας σας.


2. ΠΩΣ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΟΥ;

Τα δεδομένα που συλλέγονται και ο τρόπος συλλογής τους εξαρτώνται από τη χρήση της Ιστοσελίδας.

Το techmaniac.gr συλλέγει απευθείας τα Δεδομένα που εισάγετε σε φόρμες επικοινωνίας και δημιουργίας χρηστών και εγγράφονται στο Ενημερωτικό Δελτίο μας εφόσον είναι διαθέσιμο στην Ιστοσελίδα ή / και μας τα κοινοποιείτε όταν επικοινωνείτε μαζί μας τηλεφωνικά.

Το techmaniac.gr επίσης συλλέγει εμμέσως τα δεδομένα σας μέσω cookies .

Διαβάστε την Πολιτική Cookies που έχει δημιουργηθεί για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε καλύτερα αυτή την τεχνολογία και πώς τη χρησιμοποιούμε στις ιστοσελίδες μας και για τις υπηρεσίες, τις εφαρμογές και τα εργαλεία μας.


3. ΓΙΑΤΙ ΣΥΛΛΕΓΟΝΤΑΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΟΥ;

Τα δεδομένα σας συλλέγονται από την techmaniac.gr για τους ακόλουθους σκοπούς:

– Για αποστολή της παραγγελίας σας,

– Επικοινωνία με εσάς για πληροφορίες και διευκρινίσεις.

– Σας στέλνουμε Ενημερωτικά Δελτία και εξατομικευμένες προσφορές όταν έχετε εγγραφεί σε αυτήν την υπηρεσία και εφόσον είναι ενεργή.

– Σας επιτρέπει να χρησιμοποιείτε τυχόν διαδραστικές λειτουργίες της Ιστοσελίδας.

– Διαχείριση των παραγγελιών σας και εκπλήρωση της σύμβασης.

– Εξασφάλιση της ασφάλειας και του εντοπισμού των αγορών

– Διαβίβαση πληροφοριών σχετικά με το λογαριασμό χρήστη (τιμολόγια, ιστορικό παραγγελιών).

– Διαχείριση των αιτημάτων σας μέσω της Εξυπηρέτησης Πελατών ή / και μέσω του λογισμικού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ή συνομιλίας.

– Να επιτρέπετε σε εσάς να αφήσετε ένα σχόλιο στην ιστοσελίδα.

– Ειδοποιήσεις σχετικά με τις αλλαγές στην ιστοσελίδα μας ή στην προσφορά προϊόντων και υπηρεσιών μας.

– Για την διαφύλαξη των δικαιωμάτων μας ως προς τις υποχρεώσεις μας που προκύπτουν από τις συμφωνίες που συνάπτονται με τους χρήστες και για οποιονδήποτε άλλο νόμιμο σκοπό.

– Ανάλυση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας και των δεδομένων για να προσμετράμε τον αριθμό των χρηστών και στη συνέχεια να κάνουμε την ιστοσελίδα πιο εύκολη στη χρήση και να διασφαλίσουμε ότι είναι σε θέση να ανταποκριθεί γρήγορα στα αιτήματά σας.

Η άρνηση παροχής ορισμένων δεδομένων θα μπορούσε να οδηγήσει στη μη διαθεσιμότητα ορισμένων υπηρεσιών.


4. ΠΟΙΟΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΖΕΤΕ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΟΥ;

Τα δεδομένα σας υποβάλλονται σε επεξεργασία από υπαλλήλους της techmaniac.gr που έχουν επιφορτιστεί με:

– Διαχείριση της Ιστοσελίδας,

– Διαχείριση των παραγγελιών,

– Διαχείριση της τεχνικής υποστήριξης για να απαντήσει στις ερωτήσεις των χρηστών μας,

– Διαχείριση τιμολόγησης και πληρωμών

 

Τα δεδομένα σας μπορούν επίσης να παρέχονται, στο πλαίσιο της επιχείρησής μας και για εξωτερικές ανάγκες επεξεργασίας, σε παρόχους υπηρεσιών και σε τρίτους των οποίων οι υπηρεσίες χρησιμοποιούνται και ειδικότερα:

• Διαχείριση της αποστολής των παραγγελιών

• Τραπεζικές διαφορές ή έρευνες

• Ζητήματα εγγύησης

• Διαχείριση της επικοινωνίας μεταξύ εσάς και εμάς

• Παροχή τεχνικής υποστήριξης: Η τεχνική υποστήριξη που παρέχεται στους χρήστες διαχειρίζεται το λογισμικό που παρέχεται από την ιστοσελίδα gmail.com που είναι μέλος του πλαισίου “Ασπίδα προστασίας”, το οποίο διασφαλίζει ότι προσφέρει επαρκείς εγγυήσεις όσον αφορά την προστασία των δεδομένων σας.

 

 Διαχείριση πληρωμής:

Προκειμένου να διευκολυνθεί η εμπειρία των χρηστών, η techmaniac.gr προσφέρει τις ακόλουθες μεθόδους πληρωμής για αγορές μέσω της Ιστοσελίδας:

– Ηλεκτρονική πληρωμή με πιστωτική κάρτα (Visa, Eurocard / Mastercard / Maestro / American Express) που διαχειρίζεται η VIVA PAYMENTS.

– Πληρωμή κατά την παράδοση (αντικαταβολή) που διαχειρίζεται η Courier.

– Πληρωμή με τραπεζικό έμβασμα στο νόμισμα του ευρώ που είναι διαθέσιμο στο techmaniac.gr – με εντολή της VIVA PAYMENTS.

Οι λεπτομέρειες των πληρωμών διαχειρίζονται αποκλειστικά από τον τραπεζικό συνεργάτη μας VIVA PAYMENTS.

Η techmaniac.gr δεν έχει πρόσβαση στα διαπιστευτήρια και τον αριθμό της πιστωτικής σας κάρτας.

Όλες οι συναλλαγές είναι προστατευμένες με κρυπτογράφηση SSL. Αυτό εξασφαλίζει την ταυτότητα του οργανισμού και την εμπιστευτικότητα των παρεχόμενων δεδομένων.

 

Ενημερώσεις από το Ενημερωτικό Δελτίο μας:

Οι καμπάνιες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μας εκτελούνται μέσω του εσωτερικού λογισμικού μας ή υπηρεσίας που πληροί τις προδιαγραφές περί προστασίας δεδομένων.

• Διαχείριση της συνεργασίας με τους συνεργάτες μας:

Τα στοιχεία σας (η ημερομηνία λήψης σύνδεσης, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η διεύθυνση URL της ιστοσελίδας σας και το πλήρες όνομά σας) θα παρέχονται στους Συνεργάτες μας ώστε (i) να παρακολουθούμε την εταιρική σχέση που συνάφθηκε με το techmaniac.gr και (ii) να τους επιτρέπεται να στείλουν εξατομικευμένες προσφορές στους χρήστες.

Οι τελευταίοι δεσμεύονται από συμβατικές υποχρεώσεις να διατηρήσουν την εμπιστευτικότητα των Δεδομένων και να τα χρησιμοποιήσουν αποκλειστικά για τους σκοπούς για τους οποίους τους τα παρέχουμε.

Τα δεδομένα σας μπορούν επίσης να σταλούν σε οποιονδήποτε αγοραστή ή διάδοχο σε περίπτωση συγχώνευσης, μεταβίβασης, αναδιάρθρωσης, αναδιοργάνωσης, διάλυσης ή άλλης πώλησης ή μεταφοράς ορισμένων ή όλων των περιουσιακών στοιχείων της techmaniac.gr λόγω αβεβαιότητας, πτώχευσης, εκκαθάρισης ή άλλων διαδικασιών όπου τα προσωπικά δεδομένα των χρηστών του Δικτυακού Τόπου της techmaniac.gr είναι καταχωρημένα μεταξύ των μεταβιβαζόμενων περιουσιακών στοιχείων

 

Μπορούμε επίσης να αποκαλύψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα:

– Για την συμμόρφωση με τις νομικές εντολές, τους νόμους και τις νομικές διαδικασίες, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνητικών και ρυθμιστικών αιτημάτων.

– Εάν θεωρήσουμε ότι η γνωστοποίηση είναι απαραίτητη ή κατάλληλη στο πλαίσιο της προστασίας των δικαιωμάτων, της ιδιοκτησίας ή της ασφάλειας του techmaniac.gr, των χρηστών μας και άλλων ενδιαφερομένων.

Η γνωστοποίηση αυτή περιλαμβάνει την ανταλλαγή πληροφοριών με άλλες εταιρείες και οργανισμούς με σκοπό την προστασία μας από απάτη και πλαστογραφία.

Σύνδεσμοι σε ιστοσελίδες τρίτων

Οι ιστοσελίδες ενδέχεται να περιέχουν συνδέσμους οι οποίοι ανακατευθύνουν σε διάφορες ιστοσελίδες και πλατφόρμες κοινωνικών δικτύων που διαχειρίζονται σε διακομιστές τρίτων από άτομα και οργανισμούς στους οποίους δεν έχει κανένα έλεγχο η techmaniac.gr.

Ως εκ τούτου, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να θεωρηθούμε υπεύθυνοι για τον τρόπο αποθήκευσης ή χρήσης των δεδομένων σας σε αυτούς τους διακομιστές τρίτων.

Συνιστούμε να διαβάσετε την ισχύουσα πολιτική προστασίας προσωπικών δεδομένων για κάθε ιστοσελίδα τρίτου στον οποίο έχετε πρόσβαση μέσω της ιστοσελίδας μας, προκειμένου να κατανοήσετε πώς θα χρησιμοποιηθούν τα δεδομένα σας.


5. ΠΟΣΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΑΠΟΘΗΚΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥ;

Η techmaniac.gr αποθηκεύει τα δεδομένα σας μόνο για την περίοδο που απαιτείται για τους σκοπούς που εξηγούνται στη Παράγραφο 3.

Αυτή η περίοδος αποθήκευσης ποικίλλει ανάλογα με τα εν λόγω Δεδομένα, καθώς μπορεί να επηρεαστεί από τη φύση και τον σκοπό της συλλογής αυτών. Ομοίως, ορισμένες νομικές υποχρεώσεις προβλέπουν ειδική περίοδο αποθήκευσης.

Εάν εγγραφείτε στο Ενημερωτικό Δελτίο, το ηλεκτρονικό σας ταχυδρομείο θα αποθηκευτεί έως ότου καταργήσετε την εγγραφή σας.

Όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω των εντύπων επικοινωνίας του κέντρου βοήθειας και όταν επικοινωνείτε μαζί μας μέσω τηλεφώνου ή μέσω συνομιλίας, τα δεδομένα σας θα αποθηκευτούν έως και πέντε (5) χρόνια από την ημερομηνία της τελευταίας επαφής.

Όσον αφορά το λογαριασμό χρήστη, οι πληροφορίες τιμολόγησης θα αποθηκευτούν για δύο (2) χρόνια από την ημέρα της αγοράς.

Τα υπόλοιπα δεδομένα θα αποθηκευτούν για πέντε (5) χρόνια από την ημέρα της απενεργοποίησης του λογαριασμού σας.

Δεν αποθηκεύονται τα τραπεζικά σας στοιχεία.

Όταν ζητάτε, ο λογαριασμός χρήστη θα απενεργοποιείτε και θα διαγράφετε στο τέλος της προαναφερθείσας διάρκειας, ξεκινώντας από το αίτημα απενεργοποίησης.

Τέλος, τα δεδομένα που συλλέγονται με χρήση cookies αποθηκεύονται για διάστημα έως έξι (6) μηνών για cookies που απαριθμούν το κοινό μας και έως και δεκατρείς (13) μήνες για τα άλλα.

Πέρα από τις προαναφερόμενες διάρκειες, τα δεδομένα σας θα κρατούνται ανώνυμα και θα αποθηκεύονται για στατιστικούς σκοπούς.


6. ΠΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΝΤΑΙ ΤΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΟΥ;

Tα δεδομένα που σας αφορούν αποθηκεύονται σε διακομιστές που προστατεύονται από firewalls και λογισμικά antivirus που πληρούν και συμμορφώνονται με τις προδιαγραφές του πιο πρόσφατου Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ) 2016/679 που τίθεται σε οριστική εφαρμογή από τις 25/02/2018.

Έχουμε εφαρμόσει τεχνικά και οργανωτικά μέτρα που αποσκοπούν στην προστασία της ασφάλειας και της εμπιστευτικότητας των δεδομένων σας από κάθε τυχαία απώλεια και οποιαδήποτε μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση, χρήση, τροποποίηση ή αποκάλυψη.

Δεδομένης της φύσης των χαρακτηριστικών του Διαδικτύου, δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την βέλτιστη ασφάλεια των πληροφοριών που ανταλλάσσονται μέσω αυτού του δικτύου.

Προσπαθούμε να προστατεύσουμε τα δεδομένα σας αλλά δεν μπορούμε να εγγυηθούμε την απόλυτη ασφάλεια των πληροφοριών που αποστέλλονται στην ιστοσελίδα μας. Συμφωνείτε ότι παρέχετε τα δεδομένα σας με δική σας ευθύνη.

Δεν μπορούμε να θεωρούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε παραβίαση των ρυθμίσεων απορρήτου και των μέτρων ασφαλείας που εφαρμόζονται στις ιστοσελίδες μας.

Ως εκ τούτου, συμφωνείτε ότι η ασφάλεια των πληροφοριών σας είναι εξίσου ευθύνη σας. Για παράδειγμα, είναι καθήκον σας να κρατάτε μυστικό τον κωδικό πρόσβασης που σας επιτρέπει να συνδεθείτε στο λογαριασμό σας.

Μην τον αποκαλύπτετε σε τρίτους. Προσέχετε όταν αποκαλύπτετε πληροφορίες στις δημόσιες ενότητες της Ιστοσελίδας. Μπορούν να χρησιμοποιηθούν από οποιοσδήποτε χρήστης του Δικτυακού Τόπου.


7. ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΜΟΥ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΟΥ;

Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο χρήσης των δεδομένων που παρέχετε:

– Μπορείτε να περιηγηθείτε στην ιστοσελίδα χωρίς την παροχή δεδομένων. Αυτό σημαίνει ότι δεν θα μπορείτε να χρησιμοποιήσετε συγκεκριμένες λειτουργίες της ιστοσελίδας και, ειδικότερα, να αγοράσετε. Σε αυτήν την περίπτωση, δεν θα μπορείτε να κάνετε αγορές,

– Μπορείτε να αποφασίσετε να μην λαμβάνετε πλέον το Ενημερωτικό Δελτίο και τις εξατομικευμένες προσφορές μας. Σε αυτήν την περίπτωση, μπορείτε να καταργήσετε την εγγραφή σας ανά πάσα στιγμή, καταγράφοντας το λογαριασμό χρήστη σας στην ιστοσελίδα ή κάνοντας κλικ στον σύνδεσμο που εμφανίζεται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο.

– Όταν δημοσιεύετε ένα σχόλιο στη σελίδα ενός αγορασμένου προϊόντος, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα ψευδώνυμο,

– Μπορείτε να αποφασίσετε να μην καταχωρίσετε το email σας στο Κέντρο βοήθειας. Σε αυτήν την περίπτωση, να γνωρίζετε ότι δεν θα μπορέσουμε να σας γράψουμε και συνεπώς δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

 

Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να έχετε πρόσβαση στο λογαριασμό χρήστη σας ανά πάσα στιγμή, για να συμβουλευτείτε ή να διορθώσετε τα δεδομένα σας ή να διαγραφείτε από το ενημερωτικό μας δελτίο εάν έχετε εγγραφεί.

Σύμφωνα με τις διατάξεις των ισχυόντων κανονισμών σχετικά με την προστασία δεδομένων, δηλαδή τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό Γενικής Προστασίας Δεδομένων 2016/679, έχετε το δικαίωμα πρόσβασης και διόρθωσης των Δεδομένων σας. Έχετε επίσης το δικαίωμα να καθορίσετε οδηγίες σχετικά με την τύχη των δεδομένων σας σε περίπτωση θανάτου σας.

 

Επιπλέον, υπό τους όρους του προαναφερθέντος κανονισμού για την άσκηση των δικαιωμάτων σας, έχετε:

– Το δικαίωμα διαγραφής των δεδομένων σας.

– Το δικαίωμα περιορισμού της επεξεργασίας των δεδομένων σας.

– Το δικαίωμα να αντιταχθείτε στην επεξεργασία των Δεδομένων σας για νόμιμους λόγους, σύμφωνα με το άρθρο 21 του ΚΓΠΔ.

– Το δικαίωμα μεταφοράς για τα δεδομένα που έχετε παράσχει.

– Το δικαίωμα απόσυρσης της συγκατάθεσης, όταν έχει ζητηθεί.

Όταν έχει γίνει επεξεργασία των Δεδομένων σας με τη συγκατάθεσή σας, μπορείτε να αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, αναγνωρίζετε ότι οποιαδήποτε επεξεργασία που πραγματοποιήθηκε πριν αποσυρθεί η συγκατάθεσή σας, παραμένει εντελώς έγκυρη.

Έχετε επίσης το δικαίωμα να κάνετε ένσταση, χωρίς να δώσετε κάποιο λόγο, στην σκιαγράφηση του προφίλ σας με βάση τα δεδομένα σας από την techmaniac.gr, όταν το περιεχόμενο ή οι επικοινωνίες αποστέλλονται για εμπορική προσέλκυση.

Ωστόσο, σύμφωνα με τις διατάξεις του ΚΓΠΔ, κατά την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων, η techmaniac.gr, ως υπεύθυνος επεξεργασίας, διατηρεί το δικαίωμα να απαιτήσει απόδειξη της ταυτότητάς σας. Λάβετε υπόψη σας ότι τα δεδομένα που απαιτούνται για την απόδειξη της ταυτότητάς σας θα διαγραφούν μόλις απαντήσουμε στο αίτημα σας.

Μπορείτε να ασκήσετε τα δικαιώματά σας στέλνοντας ένα email στο info@techmaniac.gr ή γράφοντας σε:

techmaniac.gr, Δελφών 5, Μαρούσι – 151 25 – Ελλάδα

Πρέπει να απαντήσουμε εντός ενός (1) μηνός σε όλα τα αιτήματα σχετικά με την άσκηση αυτών των δικαιωμάτων. Αυτό το χρονικό πλαίσιο μπορεί να παραταθεί σε δύο (2) μήνες για πολύπλοκα αιτήματα και μεγάλους όγκους αιτήσεων.


8. ΜΠΟΡΕΙ Η TechManiac.GR ΝΑ ΜΕΤΑΦΕΡΕΙ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΜΟΥ ΕΚΤΟΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ;

Όχι, δεν θα μεταβιβάσουμε ποτέ τα δεδομένα σας εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης.


9. ΧΡΗΣΗ COOKIES

Η techmaniac.gr χρησιμοποιεί cookies για μια καλύτερη και πιο εύκολη λειτουργία των υπηρεσιών που προσφέρουμε μέσω της ιστοσελίδας μας. Τα Cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποστέλλονται και φυλάσσονται στον υπολογιστή κάθε χρήστη, επιτρέποντας στις ιστοσελίδες να λειτουργούν ομαλά και γρήγορα, να μπορούν να καταγράφονται πολλαπλές επιλογές του χρήστη, να αναγνωρίζουν τους συχνούς χρήστες, να διευκολύνουν την πρόσβαση τους σε αυτές, όπως και για τη συλλογή δεδομένων για τη βελτίωση του περιεχομένου της ιστοσελίδας. Τα Cookies δεν προκαλούν βλάβες στους υπολογιστές και στα αρχεία που φυλάσσονται σε αυτούς. Χρησιμοποιούμε τα cookies για να σας παρέχουμε πληροφορίες και να διεκπεραιώνονται οι παραγγελίες σας ενώ σε κάθε έξοδό σας από την ιστοσελίδα μας, αυτά διαγράφονται αυτόματα. Πρέπει να έχετε υπόψη σας ότι τα cookies είναι απόλυτα αναγκαία προκειμένου να λειτουργεί σωστά και απρόσκοπτα Η techmaniac.gr και γίνεται χρήση μόνο των αναγκαίων για την ορθή λειτουργία της ιστοσελίδας.

– Μπορείτε σβήσετε ή να ρυθμίσετε μέσα από τον browser σας .

– Για το πως λειτουργούν τα cookies μπορείτε να διαβάσετε εδώ www.allaboutcookies.org