Εγγυήσεις Προϊόντων

Το TechManiac.gr εμπορεύεται αποκλειστικά συσκευές καινούριες, αμεταχείριστες, σφραγισμένες στην εργοστασιακή τους συσκευασία.

Όλα τα προϊόντα μας έχουν εγγύηση καλής λειτουργίας 2 έτη από την κατασκευάστρια εταιρεία. Η εγγύηση είναι μερική και καλύπτει όσον αφορά τα ηλεκτρονικά προϊόντα, προβλήματα στο λογισμικό τους. Παρελκόμενα των συσκευών όπως μπαταρίες, hands free κτλ καλύπτονται από εγγύηση σύμφωνα με τις κατασκευάστριες εταιρείες 6-12 μήνες.

Σε περίπτωση βλάβης συσκευής που φέρει τη σήμανση EU, γίνεται επισκευή και ΟΧΙ αντικατάσταση, σε εξουσιοδοτημένο service της κατασκευάστριας εταιρείας.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Η εγγύηση καλής λειτουργίας του κατασκευαστή δεν καλύπτει βλάβες που προήλθαν από κακή χρήση ή παρέμβαση στο προϊόν από μη εξουσιοδοτημένο service. Τότε αυτόματα η συσκευή τίθεται εκτός εγγύησης .